Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Aardwarmte is CO2-neutraal

    De geothermische centrale - of aardwarmtecentrale - is vrij CO2-neutraal nadat deze in gebruik wordt genomen. We leggen hieronder uit hoe dat komt, en waarom het een goede zaak is voor ons klimaat

    Aardwarmte - missie hernieuwbare energie
Stories
30.06.2021

Wat is CO2?

CO2, of koolstofdioxide is een natuurlijk gas dat sowieso in onze atmosfeer aanwezig is. Het wordt ook een broeikasgas genoemd – er zijn er verschillende – omdat een teveel ervan in onze lucht niet goed is voor onze planeet. Als er te veel CO2 in de atmosfeer zit, zorgt dit voor de opwarming van de aarde en dat is uiteraard niet goed voor het klimaat.
Fossiele brandstoffen zoals olie en kool (bruinkool, steenkool) stoten bij de verbranding ervan CO2 uit. Daarom is de zoektocht naar hernieuwbare energie zo belangrijk. Enter aardwarmte!
 

Aardwarmte is CO2-neutraal

En dus klimaatvriendelijk. Bij het verwerken van de warmte die we uit de aarde halen, gebruiken we slechts enkele machines die op fossiele brandstoffen draaien.
Bij enkel warmtewinning warmt het hete opgepompte water het leidingwater op dat via het warmtenetwerk zo naar huizen, gebouwen of bedrijven gaat. Bij het opwekken van elektriciteit drijft stoom de generator aan. De restwarmte van het overgebleven water wordt nog aangewend voor het warmtenetwerk vooraleer het opnieuw de grond inloopt. 
 

Children holding a sign that says Save Earth

Aardwarmte, het antwoord voor de toekomst uit het verleden

We zagen al dat aardwarmte als concept niet nieuw is. Vandaar dat men wereldwijd onderzoek doet naar de verdere mogelijkheden voor de toekomst.
De Europese Unie wilt graag een snellere, wijdere en efficiëntere uitrol van aardwarmte, omdat ze ervan overtuigd is dat aardwarmte het potentieel heeft om een echt alternatief te zijn voor fossiele brandstofcentrales en andere verwarmingssystemen. Deze zijn namelijk een grote bron van broeikasgassen, en daar willen we dus minder van. Een bijkomende mogelijkheid van aardwarmte is dat het ook gebruikt kan worden om CO2 op te slaan. Daarover vertellen we in een ander artikel meer.
 

Smoking coals

Amerika doet mee

Zij willen ook meewerken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Zij maakten de vergelijking met verschillende soorten centrales naar uitstoot toe. Voor CO2 kwam dit op het volgende neer (in gemiddelde cijfers):

Oudere koolcentrale: ongeveer 993,82 kg CO2 per megawatt uur
Oudere natuurlijke gascentrale: ongeveer 549,75 kg CO2 per megawatt uur
Nieuwere koolcentrale: ongeveer 338,02 kg CO2 per megawatt uur
Nieuwere natuurlijke gascentrale: 385,55 kg CO2 per megawatt uur
Aardwarmtecentrale: 27,22 kg CO2 per megawatt uur

Om dit even concreet te maken, het volgende voorbeeld. 1 gemiddeld Vlaams gezin verbruikt 3,1 megawatt uur per jaar. Een koala weegt gemiddeld 9-10 kg. Om 1 Vlaams gezin gedurende 1 jaar van elektriciteit te voorzien (verlichting, verwarming, koken) gaat het equivalent van 324 koala’s aan CO2 de atmosfeer in als jouw elektriciteit gemaakt wordt in een oudere koolcentrale. Bij een nieuwere natuurlijke gascentrale zijn dit ongeveer 126 koala’s. Beter maar het kan nog beter, want bij een aardwarmtecentrale komt er maar het equivalent van 9 koala’s aan CO2 de atmosfeer in.

Daarenboven zijn de gassen die uitgestoten worden door een aardwarmtecentrale geen gassen veroorzaakt door de processen, zoals we eerder al zeiden. Dit zijn natuurlijke gassen die sowieso vanuit de bodem in onze atmosfeer terecht zouden komen, zij het trager. Bij een gesloten systeem van aardwarmte komen er zelfs bijna geen gassen vrij.

Nieuwste tijd

Studies blijven tot nu toe positief

Zowel in Amerika als Europa lopen de onderzoeken verder, en deze blijven positief over de uitstoot van CO2. Ten opzichte van een natuurlijke gascentrale zou er een reductie kunnen zijn van -24,5% aan uitstoot van broeikasgassen. En op de website van CORDIS – een initiatief van de EU – kan je meer informatie vinden over de projecten die ze daar hebben lopen om het volledige spectrum van aardwarmte in kaart te brengen. Deze zijn volgen grotendeels volgende thema's: 

  • Hoe kunnen we aardwarmte bekender maken als alternatieve energiebron
  • De economische voordelen ervan
  • Aardwarmte en de verwarming en elektriciteitsvoorziening van gebouwen
  • Research voor betere, efficiëntere en nog veiligere technologie

En in Vlaanderen doen we ook mee, zodat wij ook ons steentje kunnen bijdragen.