Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Geothermische centrale

  De ontwikkeling van een geothermiecentrale volgt een gericht proces, waar elke stap enkele voorwaarden bevat om de slaagkans van het project te verhogen. Op die manier kan men het geothermisch potentieel van een project berekenen op een systematische en kostenefficiënte manier. Men spreekt van een succes wanneer een voldoende hoog debiet aan water gevonden wordt, met een voldoende hoge temperatuur

  Ontwikkeling

Ontwikkelingsproces

In de eerste fase - de verkenningsfase -  baseert men zich voornamelijk op berekeningen op basis van modellen en waarnemingen aan de oppervlakte (o.a. seismiek en temperatuurmetingen). Wanneer deze bevestigd worden na een eerste testboring, stijgt de kans op succes. Men gaat dan verder met de ontwikkelingsfase want volledige zekerheid heeft men pas wanneer het hele systeem kan proefdraaien. 

Verschillende fasen

 • 2012

  Verkenningsfase - Vraagstelling

  • Waarvoor wil je de duurzame warmte aanwenden?
  • Hoe groot is de gemiddelde en de maximale warmtevraag (vermogen)?
  • Hoe schommelt de warmtebehoefte doorheen het jaar? 
  • Blijft de warmtebehoefte lange tijd constant?
  • Aan welke temperatuur wil je de warmte inpassen in uw installatie of gebouw?
 • 2013

  Verkenningsfase - Onderzoekstraject

  • Hier vindt de de eerste screening van het lokale geologisch potentieel (temperatuur, vermogen) plaats alsook een vergelijking van het potentieel met de warmtevraag. 
  • Vervolgens volgt een haalbaarheidsstudie om de gegevens van de eerste screening te verfijnen. Op die manier kan men nagaan of de ontwikkeling van geothermie kan lonen. Daarnaast kan de studie bepaalde risico's met relatie tot de ondergrond reeds minimaliseren. 

  Het is mogelijk dat er op dat moment beslist wordt dat de kennis van de ondergrond onvoldoende is om het aardwarmtepotentieel op betrouwbare wijze te kunnen inschatten. In dat geval is er verder onderzoek vereist aan de hand van bijvoorbeeld seismiek.  

 • 2014

  Ontwikkelingsfase - Voorbereiding

  Basisontwerp & financiering

  • Ontwerp van de boringen, de bovengrondse installaties en verfijnen van de investeringskosten voor het project
  • Verfijnen van het businessmodel op basis van de aangepaste inversteringskosten
  • Financiering van het project (equity, subsidies, verzekering, lening)
  • Aanvraag noodzakelijke vergunningen

  Voorbereiding werkzaamheden

  • Voorbereiding van het terrein
  • Aanbesteding van de boorwerkzaamheden
 • 2015

  Ontwikkelingsfase - Uitvoering boringen

  • Uitvoeren van de boringen
  • Testen van de boringen
 • 2016

  Ontwikkelingsfase - Oplevering

  • Selectie of ontwerp van de bronpomp en primaire warmtewisselaar
  • Detailontwerp van de bovengrondse installaties
  • Aanvraag milieu- en bouwvergunning
  • Bouw van de bovengrondse installaties

Kosten van de ontwikkeling van een geothermiecentrale

De doorlooptijd en kosten voor de ontwikkeling van een geothermiecentrale zijn afhankelijk van de mate van kennis die men heeft van de ondergrond. Indien er weinig kennis is over de diepe grondlagen, dan gebeurt er eerst een verkenning aan de hand van seismiek of andere geofysische methodes. 

Grootste kosten op een rijtje

Afhankelijk van de complexiteit, de toestand van de ondergrond en de aanwezigheid van ervaring met diepe boringen in de regio vormen de verschillende aspecten van de boringen de grootste kost van het project. 

 • Ontwerp van de boorputten/installatie
 • Voorbereiden van het terrein
 • Aanvragen van de nodige vergunningen
 • Mobilisatie van de boorapparatuur
 • Inspectie van de werf en de apparatuur
 • Boringen zelf

De algemene kosten, inclusief de kosten van het bouwen van een bovengrondse installatie, hangen af van de beoogde toepassing, 

 • Warmtelevering? 
 • Koudelevering? 
 • Elektriciteit? 

en wat er al voorhanden is: 

 • Is er reeds een warmtenet
 • Is dit warmtenet aangepast aan de geleverde temperaturen
 • Zijn er aanpassingen nodig aan de leidingen van en naar de boorputten? 
 • Is er nood aan optimalisatie van het systeem: grondverwarming, luchtbehandelingskasten in serres, etc.? 

Indien er een volledig nieuw net moet aangelegd worden, zorgt dit uiteraard voor een stijging in investeringen die moeten geleverd worden. 

 • Kosten

Conclusie

De ontwikkeling en bijbehorende kosten van een geothermiecentrale zijn hoog, maar de operationele kosten liggen wel lager dan van bijvoorbeeld een gasgestookte warmtelevering. De uitstoot van broeikasgassen liggen veel lager, wat ecologische voordelen heeft. 

Bijkomend zijn er ook verschillende steunmaatregelen voorzien door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) die kunnen aangesproken worden. 

Conclusie

Hoe kunnen we helpen?