Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Samenwerking met de natuur en andere hernieuwbare energie

    Aardwarmte is net zoals zonne-, wind- en waterenergie een natuurlijke, hernieuwbare energiebron. Hieronder zetten de we deze nieuwkomer in de kijker en vergelijken hem met de andere natuurlijke energiebronnen die al meer ingeburgerd zijn.

    Zon en zonnepanelen
Stories
25.05.2021

Aardwarmte = natuurlijk

Bij aardwarmte wordt warmte uit de diepe ondergrond aangewend om huizen en gebouwen te verwarmen en in bepaalde gevallen ook om stroom op te wekken. In tegenstelling tot een warmtepomp, die bijkomend stroom verbruikt, is de werking van een aardwarmtecentrale veel uitgebreider en quasi zonder bijkomend verbruik. Alles wat er uit de grond gehaald wordt, wordt optimaal benut vooraleer het opnieuw de grond ingaat. 

Aardwarmte, aanwinst in de familie hernieuwbare energie

Aangezien we bestaande warmte gebruiken als energiebron, valt deze onder hernieuwbare energie. Bij zonne-energie worden de stralen van de zon omgezet in stroom via zonnepanelen, of in warmte via zonneboilers (voor bad/douche of vloerverwarming). Uit wind en water halen we dynamisch energie door het concept van een molen: een beetje zoals bij een oude dynamo. Beweging – het verplaatsen van lucht en water – drijft een turbine aan en de gewonnen stroom kan worden verspreid via het stroomnetwerk dat eraan gekoppeld is.
Aardwarmte is, net zoals zonne-energie, multifunctioneel aangezien het voor stroomopwekking kan gebruikt worden, maar ook voor warmte. De stoom van het hete water kan een elektriciteitsturbine aandrijven, net zoals bij wind- en waterenergie en de rest van het warme water kan gebruikt worden om vers leidingwater op te warmen dat via een warmtenetwerk huizen en gebouwen kan verwarmen. Dit laatste principe werkt zoals centrale verwarming, maar op erg grote schaal.

Windturbines

Aardwarmtecentrale vs andere hernieuwbare energiecentrales

Een aardwarmtecentrale, of geothermische centrale, bestaat uit minstens één gebouw, ter grootte van een loods en niet veel hoger dan dat. Daarin bevindt zich de volledige centrale: de twee boorputten, de warmtewisselaars en de generator als er ook stroom opgewekt wordt. Wanneer er enkel elektriciteit wordt opgewekt, dan heeft men ook nog een koeltoren nodig. Dit om het hete water voldoende te kunnen laten afkoelen vooraleer het weer in de ondergrond gaat.

Aardwarmte - hydrothermische methode

Enkel warmtenetwerk

Wanneer je met de centrale enkel warmte wilt gebruiken, is er geen geluidshinder. Er moeten geen generatoren draaien, wat maakt dat er geen geluidsoverlast is zoals bijvoorbeeld bij een windmolen of hydrocentrale. Ook is er geen sprake van hoogbouw: geen torens, hoogspanningsmasten of immense turbines. Er moet immers geen stroomnetwerk op aangesloten worden. 

Enkel energie

En zelfs wanneer de aardwarmtecentrale gebruikt wordt voor het opwekken van energie is de hinder erg beperkt. Een generator is dan natuurlijk nodig en deze maakt lawaai, maar veel minder lawaai dan een windmolen. Bovendien is deze centrale veel compacter dan pakweg een veld aan zonnepanelen om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te bekomen.

Zonnepanelenveld

Dubbel gebruik: warmte en energie

Bij dubbel gebruik van de aardwarmtecentrale – voor warmte en elektriciteit – wordt meestal geopteerd voor luchtkoeling waardoor extreem grote constructies niet nodig zijn. De hitte van het opgepompte water (minstens 90°C) wordt namelijk eerst gebruikt voor het winnen van elektriciteit. Daarna wordt de resterende warmte gebruikt voor het warmtenet; hiervoor moet het nog een minimumtemperatuur hebben van 45°C. Vers leidingwater wordt opgewarmd door de warmte van het opgepompte grondwater en verdeeld via het warmtenetwerk. Pas dan gaat het afgekoelde water opnieuw de ondergrond in.

Positieve conclusie

Een aardwarmtecentrale heeft naast zijn mogelijke dubbele werking (warmte en stroom) dus ook nog het voordeel dat deze zeer compact en discreet kan zijn. Daarenboven kan deze perfect samen gebruikt worden met andere hernieuwbare energiebronnen: hun functies zijn complementair. Vandaar dat IJsland naast geothermische energie en warmte ook opteert voor waterenergie.
Afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie, waar ook ter wereld, kan aardwarmte aangevuld worden met andere duurzame energie: een samenwerking met de natuur en gericht op de toekomst van hernieuwbare energie.
 

Hydrocentrale