Overslaan en naar de inhoud gaan
 • VITO ontwikkelt duurzame energievormen

  Met het oog op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, zetten we bij VITO stevig in op alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft. Het is onze missie om de overstap naar een duurzame samenleving te versnellen. Wij leggen ons daarom, als onderzoekscentrum, toe op de ontwikkeling van duurzame technologieën. Wij willen een betrouwbare en verbindende partner zijn van en tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De zoektocht naar betere en meer duurzame vormen van energie en energiebeheer hebben geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe projecten zoals Aardwarmte, duurzame energie van eigen bodem.

  VITO ontwikkelt duurzame energievormen
Contact us

De unieke positie van aardwarmte

Het ligt daarom voor de hand dat de flexibiliteit van aardwarmte wordt aangewend door middel van grote, gecentraliseerde opties en kleinschalige, particuliere initiatieven, zodat aardwarmte tegen 2050 een zekere balans brengt in het rijk van variabele (hernieuwbare) energie. 

Aardwarmte kan een brug slaan tussen de verwarmingssector, stroommarkt en de transportsector. Dit is mogelijk door:

 1. gecombineerde geothermische centrales te bouwen die zorgen voor meer flexibiliteit naar warmte- en koudevoorzieningen én elektriciteit;
 2. geothermische bronnen te linken aan warmtebronnen om de piekperiodes op te vangen;
 3. warmte-overschotten op te slaan in ondergrondse geothermische reservoirs;
 4. een voorraad elektriciteit op te slaan als hitte voor later gebruik;
 5. Bijkomstige brandstoffen uit geothermische vloeistoffen te gebruiken om energie op te slaan of voor transportdoeleinden, door de creatie van synthetische brandstoffen uit CO2 en waterstof.
 • geothermie

Missie 1: een propere energieproductie

De eerste missie is het “bijdragen tot een propere energieproductie in Europa door het verder ontsluiten van het geothermisch potentieel”. Dit is mogelijk dankzij: 

 • de ontwikkeling van nieuwe of geoptimaliseerde technologieën;
 • nieuw onderzoek om mogelijke risico’s verder te kunnen beperken, die zullen leiden naar innovatie van de installaties.

Missie 2: een betere sociale welvaart

Met onze tweede missie willen we de sociale welvaart verbeteren geothermische energie op een verantwoordelijke manier te gebruiken. Dit is mogelijk door: 

 • de initiële kosten van investering te beperken;
 • nieuwe technologieën in ontwikkelende gebieden te accepteren;
 • verbruikers te engageren in de productie om zo de rol van prosumenten te kunnen uitbouwen;
 • de juridische en financiële barrières te verlagen.

Daarom is het belangrijk van de volgende uitdagingen aan te gaan: de verschuiving van Research en Innovatie naar ingebruikname en het delen van kennis, door het stellen van 2 prioriteiten die vorm geven aan de bredere missie. 

Prioriteit 1: De integratie van aardwarmte in de circulaire economie door:

 • de standaardisatie van procedures en quality branding;
 • optimaliseren van het gebruik van gerecycleerde of secundaire materialen of afval.

Prioriteit 2: De menselijke mobilisering en het bereik door: 

 • Het uitbreiden van het educatief en trainingsproces door netwerking;
 • Een tewerkstellingsplan: kennisoverdracht en het absorberen van personeel uit aftakelende industrietakken terwijl ook de mobiliteit van arbeiders binnen de Europese Unie te promoten;
 • De lancering van internationale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie over aardwarmte

Waarom aardwarmte?