Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Groen licht voor aardwarmte bij Janssen Pharmaceutica in Beerse, BE

    Conclusie
Nieuws
22.01.2021

Het project

In december 2019 vatte men de eerste boringen aan op het bedrijfsterrein met als doel de gebouwen van Janssen Pharmaceutica te voorzien van warmte en koeling, op een 100% groene en duurzame manier.
De boringen werden intussen afgerond en grondig getest; de resultaten lagen in lijn met de verwachtingen. De productieput – 2.235m diepte – levert een debiet van water met een temperatuur van 85°. Nadat de warmte eraan onttrokken is, gaat datzelfde water weer de ondergrond in via de 2.051m diepe injectieput. De onttrokken warmte wordt aangewend voor de productie van duurzame energie, via een warmtewisselaar en warmtenet van 2,7 km lang voor de verwarming van de gebouwen.

Wat betekent dit voor de CO2-uitstoot?

Kris Sterkens, Managing Director van Janssen Pharmaceutica, verwacht hiermee 30% van hun CO2-uitstoot te kunnen besparen. Hij noemt het ook een voorbeeld van de rol die ze voor Janssen Pharmaceutica zien: een innovatief bedrijf met een brede maatschappelijke opdracht voor de gezondheid van mens én milieu.
Ook Marijke Anthuenis, projectleider bij Janssen Pharmaceutica, is hoopvol over het project. De volgende maanden wordt er nog extra tijd gestoken in het optimaliseren van de processen en de CO2-winst. In het najaar van 2021 zou de productie van start gaan, met de verwachting van de CO2-winst nog te verhogen.
Goed nieuws, vindt ook Vlaams minister van Energie en Omgeving Zuhal Demir, die besluit dat we met onze Vlaamse knowhow troeven in handen hebben om grote stappen vooruit te zetten op het vlak van klimaat- en energietransitie. De voorlopige resultaten zijn alvast bemoedigend.

Wat betekent dit voor aardwarmte in Vlaanderen?

Het project van Janssen Pharmaceutica wordt gezien als een voorbeeldproject, aldus Kris Sterkens, en dit op twee vlakken: de technische haalbaarheid van aardwarmte in Vlaanderen en ook naar juridische en fiscale mogelijkheden van een dergelijk project, zoals bijvoorbeeld de waarborgregeling. Geen overbodige luxe voor een project dat een kostenplaatje heeft van €40 miljoen.
Dit project kwam tot stand met de financiële steun van verschillende overheidspartners (Vlaams Energie Agentschap, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen). Maar niet enkel op gebied van financiële afhandeling kan dit project gebruikt worden als voorbeeld; ook naar samenwerking toe tussen de verschillende overheidsinstanties en beleidsmakers – lokaal, regionaal en provinciaal – maken dat dit project als blauwdruk kan fungeren voor toekomstige initiatieven.

Meer weten over aardwarmte en Janssen Pharmaceutica?

Hier vind je de laatste updates over hun project.

Persbericht Vlaams Agentschap Innoveren& Ondernemen

Lees hier het originele persbericht.