Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Aardwarmte is meer dan energie

  Aardwarmte heeft meer mogelijkheden dan enkel het winnen van warmte en energie uit de aarde. Het kan een brug slaan tussen verschillende sectoren en industrieën en zo actief bijdragen aan een volwaardige circulaire economie

  Resuable energy word explosion
Stories
23.07.2021

Wat is een circulaire economie?

In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt; de “circle of life” in zijn meest zuivere vorm dus. In theorie is dit heel erg simpel, maar in de praktijk wil dit zeggen dat er op verschillende vlakken aanpassingen moeten gebeuren: in de mentaliteit van bedrijven en regelgevers, en in de productieprocessen.

Enkele sleutelpunten om hier in het achterhoofd te houden, ook bij het lezen van dit artikel:

 1. Preventie: hoe minder grondstoffen we nodig hebben, hoe minder we laten moeten recycleren. Gebruik dus enkel wat echt noodzakelijk is.
 2. Levensduurverlenging: zorg dat wat je gebruikt zo lang mogelijk meegaat. Duurzame materialen die niet snel verslijten, zodat ze niet snel vervangen moeten worden.
 3. Recyclage: als er toch iets kapot gaat of vervangen moet worden, recycleer je de afval tot andere nuttige materialen of producten.

Aardwarmte in de circulaire economie

We zagen al dat aardwarmte een duurzame, hernieuwbare energiebron is. Maar in tegenstelling tot bepaalde andere energiebronnen kan ze een geïntegreerde oplossing bieden voor verschillende sectoren om mee te werken aan een circulaire economie. Aardwarmte als proces is op zich al vrij circulair: bij de aanleg van een aardwarmtecentrale worden duurzame stevige materialen gebruikt om een bepaalde grondstof – heet water – op te pompen en om te zetten in energie en warmte voor gebruikers – bedrijven en particulieren. Het afgekoelde water wordt in dezelfde grondlaag gepompt, en warmt weer op; de cyclus herhaalt zich. Ook het leidingwater dat gebruikt wordt door het warmtenet kan opnieuw gebruikt worden. Bijkomend zijn wetenschappers bezig om de componenten van de aardwarmtecentrale te optimaliseren zodat deze niet snel vervangen moeten worden, én de afvalstoffen die men toch zou verkrijgen, worden gerecycleerd (zie verder).
 

Aardwarmte en energie

De volgende jaren wil Europa aardwarmte – of geothermie – inzetten als hoeksteen van het energiesysteem. Aardwarmte kan namelijk voldoen aan veel van de energienoden van de Europese bevolking en industrie, als basisvoorziening of als aanvulling: ze is namelijk stabieler dan andere hernieuwbare energie die afhankelijk zijn van het weer (zon en wind). Daarom leent aardwarmte zich ertoe om ingezet te worden om bijvoorbeeld periodes van grote energievraag op te vangen, en ook voor de opslag van hitte die later gebruikt kan worden voor het opwekken van energie.

Aardwarmte en warmte

Bijkomend kan aardwarmte ook in de meeste warmtebehoeften van Europeanen voorzien: het kan gecentraliseerd en op maat van de noden ingezet worden, als aanvulling op bestaande hernieuwbare energie- en warmtebronnen. De warmte die men aanvoert vanuit de aarde kan ook opgeslagen worden om later te gebruiken. En wanneer men aan de slag gaat met een gecombineerde centrale – energie en warmte, kan men het potentieel ten volle benutten. 
 

hoe gebruiken

Aardwarmte goes circular!

Maar dat is niet alles, want met de afvalstoffen kunnen we dankzij de wetenschap (dankjewel VITO) ook aan de slag. Tijdens de aardwarmteprocessen komt er onder andere CO2 en waterstof mee met het water uit de ondergrond. Dit wordt opgevangen en dankzij bepaalde acties verkrijgen we hieruit:

 • Ethanol of methanol: deze kunnen gebruikt worden als brandstof voor voertuigen, of andere machines.
 • Bouwmaterialen: CO2 vervult hier de rol van bindmiddel, zoals cement, en daardoor kunnen we bouwstenen, dakpannen of tegels maken. Leer er hier  meer over.
 • Waterstof: dit wordt al gebruikt voor het aandrijven van voertuigen en machines.
   

Synergie richting circulaire economie

De stoffen die we kunnen recycleren kunnen dus in andere sectoren gebruikt worden als alternatief voor fossiele brandstoffen. Maar wat met de huidige energie- en warmtesector, al die centrales en mijnen van steenkool, olie, gas, water en nucleaire energie?
Wel, deze spelers hebben in de loop der jaren heel wat nuttige kennis en expertise opgebouwd als het gaat over de ondergrond en het opslaan van energie. De overdracht van deze kennis tussen de spelers van ondergrondse energieleveranciers en hernieuwbare energieleveranciers zoals aardwarmte, is daarom positief voor de toekomst.
Zo werkt iedereen samen naar een circulaire economie, en een leefbare planeet.