Overslaan en naar de inhoud gaan
  • Diepe ondergrond Lommel in kaart gebracht

    De VITO-spin-off Hita heeft in de Lommelse ondergrond drie watervoerende lagen in beeld gebracht die in aanmerking komen voor aardwarmtewinning. Aardwarmte als bron om warmtenetten mee te voeden.

    Lommel
Nieuws
14.12.2021

Drie watervoerende lagen onder Lommel

De eerste resultaten van de 3D seismische campagne van de voorbije zomer lijken veelbelovend voor een aardwarmteproject in Lommel.

Het diepste reservoir zit op 4 km in dezelfde kolenkalklaag als die onder de Balmatt-site. De temperatuur van het water zal zo’n 150 °C bedragen, wat het geschikt maakt om ook bedrijven van warmte te voorzien. Als bij een boring zou blijken dat er toch onvoldoende water zit, kan men nog de hoger gelegen lagen aanspreken. Tussen een diepte van 1,1 en 1,6 km zit een zandsteenlaag van 500 meter dikte, die 2 reservoirs omvat. Het water is hier ‘maar’ 50 tot 65 °C, wat nog altijd genoeg is om woningen te verwarmen.

In een volgende fase van het project wordt het aardwarmtemodel vervolledigd en al gekeken naar een mogelijke locatie voor een aardwarmtecentrale, rekening houdend met mogelijke warmtevragen in Lommel. Volgend jaar worden de nodige vergunningen aangevraagd en tegen eind 2023 kan dan wellicht geboord worden.

Wetenschappelijk vooronderzoek van VITO

De resultaten van een VITO-studie in het kader van het Europees Interreg NWE project DGE ROLLOUT vormen mee de basis van dit project.  Een van de doelen van het Europees project is het aardwarmtepotentieel van de kolenkalklaag in kaart te brengen voor de verduurzaming van de energievoorziening in Noordwest-Europa. Alles begint daarbij met gedetailleerde kennis van de diepe ondergrond, waar zich de potentiële aardwarmtereservoirs bevinden en wat mogelijke risico’s zijn van aardwarmtewinning op die plaats. Bovengronds moeten er voldoende afnemers van de (aard)warmte in de buurt zijn.

Een seismische campagne in Noord-Limburg eind 2020 verkende de regio rond Lommel op regionale schaal. Afgaand op bestaande kennis van de diepe ondergrond leken vooral Bree en Lommel interessant voor aardwarmte. De aanwezigheid van energie-intensieve bedrijven, de vele openbare gebouwen en het vakantiepretpark De Vossemeren als mogelijke warmteafnemers vormde een bijkomende troef.

VITO geniet voor de activiteiten binnen DGE-ROLLOUT ook financiële ondersteuning van Nuhma en Provincie Limburg.

Meer info: https://www.hita.be/projecten/project-lommel/